company logo

DANE FIRMY

Dane firmy

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.

ul. Marynarska 19 A

“Eureka Park I”

PL - 02-674 Warszawa

 

Adres e-mail: [email protected]                    

Homepage: www.peek-cloppenburg.com/pl

 

Siedziba spółki: Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000008019

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252199104

Wysokość kapitału zakładowego – 17.500.000,00 zł