Dane firmy

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.
ul. Marynarska 19 A
“Eureka Park I”
PL - 02-674 Warszawa

Adres e-mail: [email protected]                  
Homepage: www.peek-cloppenburg.com/pl

Siedziba spółki: Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS: 0000008019
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252199104
Wysokość kapitału zakładowego – 17.500.000,00 zł