company logo

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Traducere din limba germană

Declarație de confidențialitate

Versiune: august 2021

1.  Informații generale

1.1.  Calitatea de responsabil în sensul protecției datelor este deținută de către:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Adresă: Calea Floreasca nr. 246B, Sector 1,
București
Promenada Shopping Center
Unitatea 1B-045, Parter –
Unitatea GF-090, Etaj 1 –
Unitatea 1F-085
(denumită în cele ce urmează „noi”)  

1.2.  Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat la adresa:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Responsabil pentru protecția datelor
Adresă: Calea Floreasca nr. 246B, Sector 1,
București
Promenada Shopping Center
Unitatea 1B-045, Parter –
Unitatea GF-090, Etaj 1 –
Unitatea 1F-085
E-Mail:
[email protected]

1.3.  Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prelucrăm datele dumneavoastră, în primul rând, pentru a va pune la dispoziție un site web funcțional și ușor de utilizat. Dorim să ne asigurăm ca că puteți utiliza conținutul și ofertele noastre prin intermediul acestui site web. De asemenea, noi prelucrăm datele dumneavoastră numai dacă și în măsura în care acest lucru este permis de lege. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați următoarele explicații.

2.  Prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul utilizării paginii noastre de internet

2.1.  De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, sistemul nostru colectează automat date și informații despre sistemul calculatorului dumneavoastră. Aceste date sunt stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Datele menționate anterior nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal. În acest sens, prelucrăm următoarele date:

•          Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată

•          Informații despre limba folosită în browser-ul dumneavoastră

•          Setări de țară

•          Sistemul dumneavoastră de operare

•          Adresa dumneavoastră de IP

•          Data şi ora accesării

•          Site-uri web de pe care sistemul dumneavoastră a accesat site-ul nostru web

•          Site-urile web care sunt accesate de sistemul dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru web

2.2.  Este necesar ca sistemul nostru să stocheze temporar adresa IP, pentru ca livrarea site-ului web să se poată efectua către calculatorul dumneavoastră. Adresa dumneavoastră IP trebuie să rămână stocată pe durata utilizării respective a site-ului web. Prin urmare, stocarea în fișierele jurnal servește la funcționalitatea paginii de internet. De asemenea, utilizăm aceste date în vederea optimizării paginii noastre de internet și asigurării securității sistemelor noastre informatice. În acest context, datele nu vor fi utilizate în scopuri de marketing.  Baza legală pentru prelucrarea acestor date și a fișierelor jurnal este reprezentată de art. 6 alin.1 lit. (f) din Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „RGPD”) pe baza interesului nostru legitim de a vă putea oferi un site web ușor de utilizat.

2.3.  Datele sunt stocate atâta timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate. În măsura în care sunt necesare date pentru a furniza site-ul web, acestea nu mai sunt necesare atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat. Datele dumneavoastră sunt șterse apoi in mod automat. În cazul stocării datelor dumneavoastră în fișiere jurnal, ștergerea se realizează cel târziu după șapte zile. În cazul în care datele  menționate mai sus sunt stocate în continuare, adresa dumneavoastră de IP va fi oricum ștearsă sau făcută inaccesibilă, astfel încât nu mai este posibilă atribuirea la conexiunea de internet prin intermediul căreia s-a realizat accesarea. Colectarea datelor în scopul punerii la dispoziție a  site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal sunt necesare pentru funcționarea site-ului web. 

2.4.  În măsura în care evaluăm comportamentul dumneavoastră de utilizare pe site-ul nostru web, utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în formă anonimizată pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare a site-ului web și experiența de utilizare pentru vizitatorii noștri.

3.  Fișiere cookie

3.1.  Pe site-ul nostru web folosim așa-numitele „fișiere cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate în sau de browser-ul dumneavoastră de internet pe sistemul calculatorului dumneavoastră. Atunci când vizitați site-ul nostru web, un cookie se poate salva în sistemul dumneavoastră. Acesta cuprinde un șir individual de caractere, în baza căruia browser-ul dumneavoastră poate fi identificat la accesarea viitoare a paginii de internet. Acestea vor fi salvate în calculatorul dumneavoastră și datele sunt transmise către pagina noastră web. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automat, prin setări corespunzătoare ale browser-ului dumneavoastră.

3.2.  Informații privind „fișierele cookie funcționale”, „fișierele cookie pentru analiza comportamentului de navigare”, „fișierele cookie în scopuri de marketing” și „fișierele cookie pentru rețelele sociale” pot fi consultate în documentul nostru Cookie Management Tool și pot fi consultate, de asemenea, în explicațiile prezentate în secțiunea 3.4 de mai jos. Puteți accesa Cookie Management Tool înainte de prima dumneavoastră accesare a site-ului nostru web și în orice moment, prin selectarea pe „Privacy Button” („Butonul de confidențialitate”) din colțul din dreapta jos al site-ului nostru web. În instrumentul nostru Cookie Management Tool puteți, de asemenea, decide în orice moment dacă doriți să activați sau să dezactivați fișierele cookie individuale.

3.3.  Cu excepția fișierelor cookie necesare din punct de vedere tehnic, prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul fișierelor cookie numai cu acordul dumneavoastră explicit. Activarea fișierelor cookie este voluntară. De asemenea, puteți utiliza site-ul nostru web în totalitate și fără a activa respectivele fișiere cookie. Puteți revoca în orice moment selecția de fișiere cookie activate (consimțământ) prin dezactivarea unora sau a tuturor fișierelor cookie prin intermediul instrumentului nostru de gestionare a acestora, Cookie Management Tool. 

4.  Contact

Aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul e-mail-ului. În acest context, pe lângă adresa dumneavoastră de e-mail, prelucram numai acele date pe care ni le furnizați prin e-mail-ul adresat nouă. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD.

5.  Comunicarea datelor cu caracter personal către furnizorii de servicii

5.1.  Colaborăm cu furnizori de servicii care prelucrează anumite date în numele nostru. Acest lucru se realizează exclusiv în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor. În special, am încheiat acorduri cu furnizorii noștri de servicii - în măsura în care este necesar din punct de vedere legal - cu privire la prelucrarea datelor în numele nostru, care îndeplinesc cerințele art. 28 RGPD și oferim furnizorilor de servicii instrucțiuni cu privire la gestionarea datelor. Prin selecție atentă și verificări periodice, ne asigurăm că furnizorii noștri de servicii iau toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a vă proteja datele.

 

5.2.  În măsura în care datele cu caracter personal sunt transmise către destinatari din țări terțe (aflate în afara SEE), acest lucru se realizează în baza unei decizii de adecvarea a Comisiei Europene, sau a garanțiilor adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 46 RGPD (de ex., clauze contractuale standard, reguli corporatiste obligatorii). Aveți posibilitatea de a ne solicita informații suplimentare referitoare la garanțiile adecvate.

6.  Drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator

Prezentam in continuare descrierea succinta a drepturilor dumneavoastră:

·       Dreptul la informare - art. 15 RGPD

Puteți solicita informații cuprinzătoare despre datele dumneavoastră cu caracter personal și circumstanțele prelucrării acestora, precum scopurile pentru care aceste date sunt prelucrate sau durata de stocare a acestora.

·       Dreptul la rectificare - art. 16 RGPD

Puteți solicita  rectificarea datele dumneavoastră în cazul în care  acestea sunt incorecte, inexacte și/sau incomplete.

·       Dreptul la ștergere - art. 17 RGPD

În principiu, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă aceste date nu mai sunt necesare din punct de vedere legal sau nu mai pot fi prelucrate.

·       Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - art. 18 RGPD

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării in continuare a datelor dumneavoastră cu caracter, de exemplu, dacă datele dumneavoastră nu pot fi șterse din cauza unor cerințe contradictorii de păstrare.

·       Obligația de notificare -  art. 19 RGPD

Ne revine obligația de a informa toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră despre o rectificare sau o ștergere a datelor dumneavoastră sau despre o restricție privind prelucrarea. Această prevedere nu se aplică dacă suntem în imposibilitate de informare sau dacă un asemenea demers este asociat cu un efort disproporționat. Vă vom informa despre acești destinatari, în măsura în care formulați o solicitare în acest sens.

·       Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 RGPD

Aveți dreptul să obțineți de la noi datele cu caracter personal care vă privesc, într-un format uzual, care poate fi citit prin mijloace automatizate, sau să transmitem aceste date către o altă entitate responsabilă.

·       Dreptul la opoziție - art. 21 RGPD

În cazul unei prelucrări a datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e) din RGPD) sau asumarea intereselor îndreptățite (art. 6 alin.1 lit. f) din RGPD), pentru exercitarea intereselor legitime, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, cu efect pentru viitor. În cazul unei opoziții nu vom mai efectua nicio prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră în scopurile menționate anterior, cu excepția cazului în care:

•          există motive imperative și legitime pentru o prelucrare, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau

•          prelucrarea este necesară pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, cu efect pentru viitor. În cazul unei astfel de opoziții, trebuie să renunțăm la orice prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră în scop de marketing  direct.

·      Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate - art. 22 RGPD

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv elaborarea de profiluri - dacă aceasta produce un efect juridic care privește persoana  dumneavoastră sau vă afectează în mod similar.

O decizie automatizată este admisibilă, în mod excepțional, dacă (i) v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit în acest sens sau (ii) decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi sau (iii) dispozițiile legale aplicabile permit acest demers și aceste reglementări conțin măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime.

În cazurile (i) și (ii) adoptăm măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile dumneavoastră, precum și interesele legitime. Aceasta include posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a contesta decizia automată și solicita o revizuire personală de către unul dintre angajații noștri.

Nu se realizează profilarea și / sau luarea deciziilor automatizate.

·       Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere - articolul 77 GDPR

Aveți dreptul să formulați plângere la autoritatea de supraveghere competentă, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile RGPD. Vă puteți adresa în orice moment Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP), B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucureşti, Romania, E-mail: [email protected]. Autoritatea de protecție a datelor responsabilă pentru noi este Responsabilul landului pentru protecția datelor Renania de Nord, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, e-mail: [email protected].