company logo

ZRÓWNOWAŻONY ASORTYMENT

Recycled

Wraz z naszymi klientkami i klientami chcemy unikać produkcji odpadów i promować ponowne wykorzystywanie surowców, dlatego stworzyliśmy kategorię zrównoważonego rozwoju pod nazwą „z recyklingu”. Produkty oznaczone tym symbolem zostały wykonane z materiałów, które otrzymały drugie życie w myśl okrężnego podejścia do produkcji. Od ponownie wykorzystanej bawełny do butelek PET: głównym celem ponownego wykorzystywania odpadów jest oszczędzanie zasobów. O naszych zrównoważonych produktach.

O naszych zrównoważonych produktach

Organic

Uprawa surowców to ważny element zrównoważonych produktów. Materiały, z których wykonane są produkty oznaczone tym symbolem, zostały uprawiane w co najmniej 90 procentachw sposób ekologiczny i bez szkodliwych dla środowiska pestycydów. Materiały pozyskane w zrównoważony i odpowiedzialny sposób, jak bawełna organiczna, zmniejszają szkodliwy wpływ na środowisko już w trakcie upraw. O naszych zrównoważonych produktach.

O naszych zrównoważonych produktach

Responsible

Troska o ludzi, zwierzęta i przyrodę to ważny element zrównoważonego działania i decyduje o oznaczeniu naszych produktów kategorią „wyprodukowane odpowiedzialnie”. Alternatywne włókna i zrównoważone pozyskiwanie materiałów chronią dobrostan zwierząt. Dodatkowo, certyfikowane firmy są szczególnie zaangażowane w poprawę warunków pracy w produkcji, ochronę ludzi przed wyzyskiem i zwracają szczególną uwagę na uczciwą zapłatę. O produktach z naszej kategorii „wyprodukowane odpowiedzialnie”leduplnost k lidem, zvířatům a přírodě je důležitou součástí udržitelných opatření a je rozhodující pro označování našich „odpovědných“ produktů. Alternativní vlákna a šetrná recyklace materiálu podporuje dobré životní podmínky zvířat. Certifikované společnosti se navíc věnují zejména zlepšování pracovních podmínek ve výrobě, ochraně lidí před vykořisťováním a zvláštní pozornost věnují spravedlivému odměňování.

O naszych zrównoważonych produktach