company logo

Środowisko i etyka

Działania akceptowalne społecznie to stały element składowy filozofii firmy Peek & Cloppenburg. Przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do tego, aby osoby wytwarzające produkty dla naszych klientów pracowały w godnych warunkach, zgodnie z chroniącymi je lokalnymi przepisami prawa pracy oraz z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska.

Przyszłościowe działania i ochrona środowiska

Z miłości do środowiska firma Peek & Cloppenburg pobiera w swoich niemieckich salonach opłatę za każdą reklamówkę z tworzywa sztucznego, wynoszącą 20 centów. Pozwala to firmie na prowadzenie świadomych działań w zakresie materiałów opakowaniowych i stymulowanie do wielokrotnego wykorzystywania opakowań. Reklamówki są produkowane w sposób, który nie wpływa na środowisko naturalne: emisja CO2 związana z produkcją opakowań jest kompensowana przez zakup odpowiednich praw do emisji CO2 z wysokiej jakości projektów klimatycznych. Spółka Peek & Cloppenburg zdecydowała się na uczestnictwo w projekcie ochrony lasów w Brazylii. Dzięki takiemu zaangażowaniu zachowano powierzchnie leśne na terenie w brazylijskiej części Amazonii, chroniąc je przed wycinką. Zostaną one zagospodarowane w przyszłości zgodnie z regulacją organizacji Forest Stewardship Council (FSC).

Odpowiedzialność społeczna

Peek & Cloppenburg, jako przedsiębiorstwo działające na skalę światową w branży mody, zna problematykę związaną z warunkami pracy w konkretnych krajach, w których odbywa się produkcja. W związku z tym firma świetnie zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności i w partnerski sposób zapewnia dobre warunki pracy. Spółka Peek & Cloppenburg już w 1997 r. stworzyła program kontroli, w ramach którego niezależni specjaliści sprawdzają warunki pracy i w razie potrzeby wysuwają propozycje ich poprawy. Od 2003 r. firma Peek & Cloppenburg wspiera inicjatywę wielu europejskich sprzedawców detalicznych, której celem jest wprowadzenie oraz monitorowanie standardów socjalnych, określanych nazwą amfori BSCI.

Ponadto przedsiębiorstwo nie stosuje wynagrodzeń dumpingowych, płacąc swoim dostawcom uczciwe ceny, dzięki czemu możliwe jest godziwe wynagradzanie miejscowych pracowników. Od naszych dostawców wymagamy zapewnienia minimalnej płacy przynajmniej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa, a także zapewnienia wszystkich ustawowo zagwarantowanych świadczeń, takich jak dodatek za nadgodziny, wyrównanie za urlop i dni wolne od pracy oraz wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne. Peek & Cloppenburg nie toleruje wykonywania pracy przez dzieci. Dostawcy muszą podpisać kodeks postępowania Code of Conduct BSCI, który stanowi potwierdzenie przestrzegania odpowiednich zasad i wyklucza wykonywanie pracy przez dzieci.

Bezpieczne produkty

Polityka zakupowa firmy Peek & Cloppenburg podlega wyjątkowo surowym kryteriom, wyraźnie wykraczającym poza wymogi ustawowe, oraz szczegółowym kontrolom. Przed rozpoczęciem współpracy każdy dostawca zobowiązuje się w umowie, że będzie dostarczać wyłącznie towary nieszkodliwe dla zdrowia. Ponadto nasze artykuły, oferowane w ramach marek własnych, badane są przed dostawą w specjalnie wyznaczonych laboratoriach na obecność określonych substancji szkodliwych. Oprócz tego regularnie testowane są losowe próbki produktów w oparciu o ostre kryteria standardu Ökotex 100.