company logo

OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA

Obavijest o zaštiti podataka

Stanje: Kolovoz 2021.

1.  Općenito

1.1.  Voditelj obrade sukladno odredbama zakona o zaštiti podataka je:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Jankomir 33
10000 Zagreb
(dalje u tekstu: „mi“)

  

1.2.  Naše službenike za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Službenik za zaštitu podataka
Jankomir 33
10000 Zagreb  
E-adresa:
[email protected]

1.3.  Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. Vaše podatke obrađujemo prvenstveno kako bismo osigurali funkcionalnu web stranicu koja se lako koristi. Želimo biti sigurni da možete koristiti naše sadržaje i ponude putem ove web stranice. Osim toga, vaše podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Za detaljnije informacije, molimo pogledajte objašnjenja u nastavku.

2.  Obrada osobnih podataka za vrijeme korištenja naše web stranice

2.1.  Svaki put kada posjetite našu web stranicu, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije o vašem računalnom sustavu. Ti se podaci pohranjuju u datoteke dnevnika našeg sustava. Međutim, ti se podaci ne pohranjuju kod nas zajedno s ostalim osobnim podacima. Mi pritom obrađujemo sljedeće podatke:

·      informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji preglednika;

·      informacije o jeziku koji se koristi u vašem pregledniku;

·      postavke zemlje;

·      podatke o tome koji operativni sustav koristite;

·      vaša IP adresa;

·      datum i vrijeme pristupa našoj web stranici;

·      web stranice s kojih je vaš sustav pristupio našoj web stranici;

·      web stranice kojima vaš sustav pristupa preko naše web stranice.

2.2.  Naš sustav mora privremeno pohraniti vašu IP adresu kako bi se naša web stranica mogla prikazati na vašem računalu. Vaša IP adresa mora ostati pohranjena za vrijeme odgovarajuće upotrebe naše web stranice. Pohrana u datotekama dnevnika stoga služi funkcionalnosti web stranice. Ove podatke također koristimo za optimizaciju naše web stranice i zaštitu naših informacijskih tehnologija. U tom kontekstu se prikupljeni podaci neće koristiti u marketinške svrhe. Pravni temelj za obradu ovih podataka i datoteka dnevnika je članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“) temeljem našeg legitimnog interesa da vam pružimo funkcionalnu web stranicu koja se lako i jednostavno koristi.

2.3.  Podaci se pohranjuju sve dok je to nužno da bi se postigla svrha zbog koje su prikupljeni. Ako su podaci potrebni za pružanje usluga prikaza web stranice, u prethodnoj rečenici spomenuta svrha se gubi kada odgovarajuća sesija završi. Tada se vaši podaci automatski brišu. Ako se podaci pohranjuju u datoteke dnevnika, onda gubitak svrhe i brisanje slijedi najkasnije po proteku sedam dana. Ako se gore navedeni podaci bez obzira na prethodno navedene i dalje čuvaju, onda će se vaša IP adresa izbrisati ili učiniti neprepoznatljivom, tako da se s podacima više ne može povezati pristupni internetski priključak. Prikupljanje podataka za potrebe pružanja usluga prikaza web stranice i pohrana podataka u datotekama dnevnika ključni su za rad web stranice.

2.4.  Ako procjenjujemo vaše ponašanje prilikom korištenja naše web stranice, onda vaše podatke koristimo samo u anonimiziranom obliku kako bismo poboljšali upotrebljivost web mjesta i korisničko iskustvo za naše posjetitelje.

3.  Kolačići (cookies)

3.1.  Na našoj web stranici koristimo takozvane „kolačiće“ (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vaš internetski preglednik ili u vaš računalni sustav. Kada posjetite našu web stranicu, u vaš sustav može se spremiti takav kolačić. Kolačić sadrži individualni niz znakova koji se može koristiti za prepoznavanje vašeg preglednika prilikom vašeg sljedećeg posjeta našeg web mjesta. Kolačići se pohranjuju na vašem računalu i podaci se s njega prenose na naše web mjesto. Kolačići koji su već spremljeni mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati. Možete svoj preglednik postaviti i tako da se kolačići automatski brišu.

3.2.  Informacije o „funkcionalnim kolačićima“, „kolačićima za analizu ponašanja pri surfanju“, „kolačićima u marketinške svrhe“ i „kolačićima na društvenim mrežama“

možete pronaći u našem alatu za upravljanje kolačićima, a također ih možete pronaći u objašnjenjima u nastavku u odjeljku 3.4. Alatu za upravljanje kolačićima možete pristupiti prije nego što prvi put posjetite našu web stranicu, kao i kasnije u bilo kojem trenutku klikom na „gumb privatnosti“ koji se nalazi u donjem desnom kutu naše web stranice. U našem alatu za upravljanje kolačićima možete u bilo kojem trenutku odlučiti aktivirati ili deaktivirati pojedinačne kolačiće.

3.3.  S izuzetkom tehnički potrebnih kolačića, osobne podatke obrađujemo samo s pomoću kolačića uz vaš izričiti pristanak. Aktiviranje kolačića je dobrovoljno. Našu web stranicu također možete u potpunosti koristiti bez aktiviranih kolačića. Svoj odabir aktiviranih kolačića (pristanak) možete opozvati u bilo kojem trenutku deaktiviranjem pojedinih ili svih kolačića u našem alatu za upravljanje kolačićima. Opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade temeljem postavljenih kolačića koja se temeljila na privoli prije opoziva.

4.  Kontakt

Možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte. U tom kontekstu, osim vaše e-adrese, obrađujemo samo podatke koje nam dostavite u svojoj e-pošti upućenoj nama. Pravni temelj za obradu vaših podataka je članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

5.  Prijenos osobnih podataka pružateljima usluga

5.1.    Surađujemo s pružateljima usluga koji obrađuju određene podatke u naše ime (tzv. izvršitelji obrade). To se izvodi isključivo u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka. S takvim izvršiteljima obrade smo sklopili ugovore – ako je to zakonski potrebno – o obradi podataka u naše ime, koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka i dali smo im upute o postupanju s podacima. Pažljivim odabirom i redovitim provjerama osiguravamo da naši izvršitelji obrade poduzimaju sve organizacijske i tehničke mjere koje su potrebne za zaštitu vaših podataka.

5.2.    Ako se osobni podaci prenose primateljima u trećim zemljama (izvan EGP-a), prijenos se provodi na temelju odgovarajuće odluke Europske komisije o primjerenosti ili pod uvjetom da su za zaštitu vaših osobnih podataka sukladno zakonskim uvjetima predviđene odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46. Opće uredbe o zaštiti podataka (naročito primjena standardnih klauzula EU-a o zaštiti podataka). Daljnje informacije o pružateljima usluga/ primateljima osobnih podataka i predviđenim odgovarajućim zaštitnim mjerama rado ćemo vam pružiti na zahtjev. 

6.  Vaša prava u svojstvu korisnika

U nastavku navodimo sažeti prikaz vaših prava:

·       Pravo na pristup – članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas ili ne, a ako naše društvo obrađuje vaše osobne podatke, imate pravo na pristup informacijama o svrsi obrade, predviđenom razdoblju pohrane podataka i sl.

·       Pravo na ispravak – članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas ishoditi ispravak vaših podataka ako su isti netočni ili pogrešni.

·       Pravo na brisanje – članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas ishoditi brisanje vaših osobnih podataka ako osobni podaci iz zakonskih razloga nisu više potrebni ili se više ne smiju obrađivati.

·       Pravo na ograničenje obrade podataka – članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo zabraniti daljnju obradu vaših osobnih podataka, npr. ako se vaši podaci još ne mogu izbrisati zbog zakonski određenih rokova koji vrijede za njihovu pohranu.

·       Obveza izvješćivanja – članak 19. Opće uredbe o zaštiti podataka

Obvezni smo sve primatelje, kojima su vaši podaci otkriveni, obavijestiti o ispravku ili brisanju vaših podataka ili o ograničenju obrade. Navedeno ne vrijedi samo ako je informiranje nemoguće ili je povezano s nerazmjernim naporom. Na vaše traženje, obavijestit ćemo vas o tim primateljima.

·       Pravo na prenosivost podataka – članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na vas zaprimiti u uobičajeno upotrebljavanom elektroničkom, strojno čitljivom formatu. Pravo na prenosivost podataka uključuje pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade.

·       Pravo na prigovor – članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

U slučaju obrade osobnih podataka za izvršavanje zadaća od javnog interesa (članak 6. stavak 1. točka (e) Opće uredbe o zaštiti podataka) ili za izvršavanje legitimnih interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka), u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas s učinkom za budućnost. U slučaju prigovora, moramo se suzdržati od svake daljnje obrade vaših podataka u gore navedene svrhe, osim ako

·       postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili

·       je obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U svako doba možete na korištenje vaših podataka u svrhe izravnog marketinga uložiti prigovor s budućim učinkom. U slučaju prigovora, moramo se suzdržati od svake daljnje obrade Vaših podataka u svrhe izravnog marketinga.

·       Pravo nepodvrgavanja automatiziranom donošenju odluke – članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi – uključujući izradu profila (profiling), ako ona proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utječe na vas.

Automatizirano donošenje odluke se iznimno dopušta ako ste ili (i) prethodno izrazili svoju izričitu privolu ili (ii) je odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i nas ili (iii) to dopuštaju važeći pravni propisi i ti propisi sadrže odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te vaših legitimnih interesa.

U slučajevima (i) i (ii) donosimo odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili vaša prava i slobode, kao i vaše legitimne interese. Navedeno uključuje da možete objasniti svoje stajalište, osporiti automatsku odluku i zatražiti osobnu uključenost našeg zaposlenika.

Nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila.

·       Pritužba nadzornom tijelu – članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ako smatrate da vaše osobne podatke ne obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka možete se u svako doba obratiti nadzornom tijelu i uložiti prigovor. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: [email protected], Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, Web: www.azop.hr.