company logo

Etika & životní prostředí

Pro Peek & Cloppenburg je sociálně odpovědné jednání pevnou součástí firemní filosofie. Společnost klade velký důraz na to, aby zákazníkům nabízela výlučně zboží, které bylo vyrobeno za důstojných lidských podmínek, v souladu s právními předpisy o bezpečnosti práce platnými v daném státě a s ohledem na ochranu životního prostředí.

Udržitelné jednání a ochrana životního prostředí

Peek & Cloppenburg z lásky k životnímu prostředí vybírá ve svých německých domech poplatek ve výši 20 centů za plastovou tašku. Tím chce společnost povzbudit k vědomému zacházení s obalovými materiály a opakovanému používání nákupních tašek. Tašky se vyrábí klimaticky šetrně: Emise CO2 v souvislosti s výrobou obalů jsou vyrovnány nákupem emisních povolenek CO2 z kvalitních projektů na ochranu životního prostředí. Společnost Tato angažovanost způsobuje, že je lesní plocha v brazilské Amazonii chráněna před odlesňováním a bude udržitelně obhospodařována podle nařízení lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC).

Sociální odpovědnost

Jako mezinárodně činná módní společnost zná Peek & Cloppenburg problematiku pracovních podmínek v určitých výrobních státech. Proto si je společnost vědoma své odpovědnosti a ze své pozice partnera spolupracuje na zajištění dobrých pracovních podmínek. Tak společnost Peek & Cloppenburg již v r. 1997 vytvořila vlastní program kontroly, v němž nezávislí specialisté kontrolují pracovní podmínky a v případě potřeby podávají návrhy na zlepšení. Od r. 2003 je Peek & Cloppenburg účastníkem iniciativy řady evropských maloobchodníků pro zavedení a kontrolu sociálních standardů jménem amfori BSCI.

Společnost navíc odmítá dumpingové odměňování a vyplácí svým dodavatelům spravedlivé ceny, které umožňují dostačující odměnu místním zaměstnancům. Od dodavatelů požadujeme zajištění alespoň zákonné minimální mzdy i všech zákonem předepsaných dodatečných odměn, jako např. příplatky za přesčas, kompenzace za dovolenou a svátky a výplatu všech výdajů sociálního zabezpečení.

Peek & Cloppenburg netoleruje dětskou práci. Dodavatelé musí podepsáním Kodexu chování potvrdit BSCI, že dodržují předepsaná pravidla, aby vyloučila dětskou práci.

Bezpečnost výrobků

Nákupní politika společnosti Peek & Cloppenburg podléhá mimořádně vysokým požadavkům, které jsou značně přísnější než zákonné požadavky, a pečlivým kontrolám. Každý dodavatel musí před začátkem spolupráce smluvně přislíbit, že bude dodávat pouze zdravotně nezávadné zboží. Artikly vlastních značek jsou navíc před dodáním testovány ve speciálně zvolených laboratořích na obsah vybraných škodlivých látek. Navíc jsou artikly pravidelně namátkově testovány v souladu s přísnými kritérii standardů Ökotex 100.